BESZÁMOLÓ a „30 éves a MET” jubileumi rendezvényről

BESZÁMOLÓ

a „30 éves a MET” jubileumi rendezvényről

2023. május 20.-án, szombaton, a kaposvári Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház
előadótermében megtartottuk a Magyar Egészségügyi Társaság 1993. május 23.-i
megalakulásának 30 éves jubileumi ünnepségét, a Kárpát-medence határon túli régióiból és
Magyarországról érkezett mintegy 70 fő részvételével.

Fővédnökeink közül Szita Károly polgármester urat Borhi Zsombor olimpikon alpolgármester
képviselte, míg Somogy vármegye országgyűlési képviselője, Gelencsér Attila személyesen is
részt vett a megnyitón és köszöntötték a megjelenteket Bálint György orvos igazgató
helyettessel egyetemben. Társszervezeteink közül, az Amerikai Magyar Orvosszövetség
részéről Dr. Garami Zsolt elnök videó üzenetben míg, az Angliában Dolgozó Magyar Orvosok
Szövetsége képviseletében Rákóczi György alelnök személyesen üdvözölte a jelenlévőket.

Felkért előadók és egyben tagjaink tartottak a MET szellemiségéhez kapcsolódó színvonalas
előadásokat, Kellermayer Miklós, Szíjártó István és Rosta István személyében.

A meghívott alapító tagok közül öten tudtak személyesen részt venni az eseményen. Közülük
Fegyveres Margit tagtársunknak Andrásovszky Barna emlékérmet adtunk át és emléktárggyal
jutalmaztuk Horváth Gabriella titkárságvezetőnk eddigi sokéves munkáját.

Délután a mosdósi kastélyban, ahol felújítási munkálatok folynak, megkoszorúztuk alapító,
örökös tiszteletbeli elnökünk Dr. Andrásofszky Barna domborművét. A határon túli, régiók
megjelent elnökei, képviselői is elhelyezték koszorúikat az emlékfalnál, majd kilátogattunk a
Vigadó-hegyen lévő Nepomuki Szent János kápolnához, ahol mise, majd szeretetvendégség
következett borkóstolással. A napot Nagyberkiben, a Pityóka csárdában zártuk közös
vacsorával és hangos nótázással. A programok szervezését Gyurkovits Kálmán professzor
úrnak ezúton is köszönjük.

Május 23.-án, a Farkasréti temetőben Dr. Andrásofszky Barna sírjánál tettünk tisztelgő
látogatást családtagjaival. Széman Péter régió elnök az erdélyi, jómagam a hazai tagság
képviseletében helyeztük el koszorúnkat.

A kaposvári jubileumi rendezvényen tagjaink részvételi díjmentesen vehettek részt. A
Kárpátaljáról érkezett összesen 12 tagtársunk szállás-, és étkezés költségeit átvállaltuk és a
részükre gyűjtött, bankszámlánkon elkülönítetten kezelt összegből fedeztük.

A „30 éves a MET” emlékünnepség nem jöhetett volna létre a Hartmann-Rico Kft. és a
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház támogatása nélkül, amit ezúton is köszönünk.

Prof. Dr. Galuska László - elnök
crossmenu