Összefoglaló az
Egyesült Királyságból érkező felsőoktatásra jelentkezők részére

Dr. Hankó Balázs
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
tájékoztatója

Kedves felvételizők!

A pótfelvételi eljárás meghirdetése minden évben miniszteri döntés alapján történhet, jellemzően az általános felsőoktatási felvételi eljárás lezárultát (a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás esetében ez várhatóan 2023. július 26.) követően pár nappal. Ez az eljárás igen speciális annak rövidségére, és ennél fogva az abban alkalmazandó feszes határidők alkalmazási kényszerére tekintettel.

A pótfelvételi eljárás menetrendjét mindazonáltal jogszabály rögzíti. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) tartalmazza azokat a konkrétumokat, hogy az általános eljáráshoz képest mely határidővel hirdethető meg a pótfelvételi eljárás, a jelentkezési határidő a meghirdetést követő 10. nap, továbbá, hogy kettő nap áll rendelkezésre a jelentkezéskor még meg nem lévő dokumentumok benyújtására a hiánypótlás keretében.

A pótfelvételi eljárás lebonyolításának időtartamát az a tény is befolyásolja, hogy az abban besorolt jelentkezők a szeptemberben induló képzésekre határidőig be is iratkozhassanak, és megkezdhessék tanulmányaikat az őszi szemeszterben.

Amennyiben az illetékes miniszter a pótfelvételi eljárás megindulásáról hoz döntést, a pontos határidők a legkésőbb 2023. augusztus 5-ig megjelenő tájékoztatóban lesznek nyilvánosak.

A felvételi eljárásban alkalmazandó szabályok mind a magyar, mind a külföldről érkező jelentkezőkre vonatkoznak, azok maradéktalan betartásáért és betartatásáért – jogalkalmazó szervként – az Oktatási Hivatal felel.

A jogalkotó – többszöri jelzés alapján – észlelte az Egyesült Királyságból érkező jelentkezők nehézségeit a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban.

A magyar Kormány elkötelezett abban a vonatkozásban, hogy lehetőleg minél több külföldön élő tehetséges magyar fiatal visszatérjen az anyaországba, és megszerzett tudását itt kamatoztassa tovább. Az illetékes szervek dolgoznak tehát egy olyan megoldáson, amely a felmerülő problémákat megfelelően orvosolja a jövőben.

Az Egyesült Királyság esetében amennyiben a középfokú végzettséget igazoló GCE A-level certificate megérkezik a pótfelvételi eljárásban meghatározott dokumentum benyújtási és/vagy hiánypótlási határidőig, természetesen lehetőség van a pótfelvételi eljárás keretein belül jelentkezni.

Alább csatoltan találják az Egyesült Királyságból érkező jelentkezők részére készített rövid összefoglalót.

A jelenlegi jogszabályi környezet törvényi szinten írja elő a megfelelő végzettségi szint igazolását, és e kötelezettség betartása alól nem lehet kivételt tenni egyetlen ország esetében sem. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 41/F. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a felsőoktatási felvételi eljárásban méltányosság gyakorlásának helye nincs. Ez a rendelkezés sajnálatos módon kizárja azt, hogy egyes országokból érkező jelentkezők esetében az Oktatási Hivatal más benyújtási, feltöltési határidőt alkalmazzon. Ez egyrészt sértené a többi jelentkezővel szembeni esélyegyenlőség követelményét, másrészt a felvételi ponthatárok megállapításának jogszabályban rögzített időpontját is veszélyeztetné a dokumentumok feldolgozásának hiányában.

Hankó Balázs dr.

Összefoglaló az
Egyesült Királyságból érkező jelentkezők részére

­

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok:

GCE A-level Certificate és GCSE Certificate együttesen: 

A bizonyítványok akkor egyenértékűek a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, ha:

Legalább két különböző GCE A-level (Advanced Level) és legalább három különböző A-C (9-4) eredményű GCSE vizsgaeredményt igazolnak (összesen öt különböző tantárgy), vagy
Legalább három különböző GCE A-level és legalább egy A-C (9-4) eredményű GCSE vizsgaeredményt igazolnak (összesen négy különböző tantárgy), vagy
Legalább négy különböző GCE A-level vizsgaeredményt igazolnak, ebben az esetben GCSE vizsgaeredményeket nem kell igazolni.
A GCSE vizsgaeredmény helyettesíthető GCE AS-level eredménnyel is, amennyiben az AS vizsgatárgy nem azonos az A-level tantárggyal.
A BTEC Level 3 bizonyítványok az Egyesült Királyságban megállapított A-level értéken figyelembe vehetők a bizonyítványegyüttesben

A Provisional Results dokumentum nem tekinthető egyenértékűnek a GCE A-level certificate-el.

­

Érettségi eredmények átszámítása:

Érettségi pont csak az A-level vizsgaeredményekből számítható középszinten.
GCE AS, GCSE vagy BTEC eredmények kizárólag az egyenértékűség megállapításához vehetők figyelembe, érettségi pont nem számítható belőlük.

Grade - Magyar százalékos eredmény:

A* = 100%
A   = 88 %
B   = 76 %
C   = 63 %
D   = 51 %
E   = 39 %

Emelt szinten beszámítható vizsgaeredmények: 

Biology (A-level)          =     emelt szintű biológia
Physics (A-level)           =     emelt szintű fizika
Mathematics (A-level)   =     emelt szintű matematika a következő modulkombinációk esetén:
C1+C2+C3+C4+M1+S1 vagy
C1+C2+C3+C4+M1+D1 vagy
C1+C2+C3+C4+S1+D1 vagy
C1+C2+C3+C4+S1+S2
Chemistry (A-level)      =    emelt szintű kémia

­

Többletpont: 

A brit érettségi bizonyítvány (GCE A-level és GCSE certificate-ek összessége) angol nyelvből C1 nyelvvizsgának felel meg.

A felvételizőknek ezúton is sok sikert kívánunk!

crossmenu