Pályázati felhívás a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatók számára módszertani konferencián való részvételre

A Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron ösztöndíj-módszertani konferencia a külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődését, képzését, módszertani tudásának megosztását és fejlesztését, illetve szakmai párbeszédét támogatja, valamint elősegíti a magyar nyelv, történelem, kultúra, népművészet alapvető értékeinek átadására irányuló külhoni oktatás hatékonyabbá tételét.

A program keretében a KKM Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztálya (MADIB) 2023-ban is megrendezi a többéves hagyományokra visszatekintő négy napos továbbképzését a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatók számára.

A IX. Módszertani Konferencia a Hétvégi Magyar Iskolák számára c. szakmai esemény tervezett dátuma:

                                                                 2023. május 11.14.

A MADIB egyik legfontosabb alapfeladata a külhoni önkéntes oktatók szakmai támogatása, hálózatosodásuk elősegítése. Ennek érdekében 2011 óta rendszeresen tartanak magyarországi és külföldi találkozókat az oktatási kérdések közös megvitatására, az összetartozás tudatának erősítésére. A diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató oktatók önkéntes munkájukkal segítik a külhoni magyar közösségek megmaradását.

A módszertani konferencia keretében meghirdetett programok évek óta támogatják tevékenységüket, törekvéseiket, fórumot biztosítva tapasztalataik átadására. A szoros együttműködés lehetővé teszi az igényeiknek megfelelő tananyagok készítését, továbbképzések szervezését.

A négy napos szakmai eseményre pályázat útján lehet jelentkezni, amelyet 2023. március 20. déli 12:00 óráig (közép-európai idő /CET/) kell benyújtani elektronikusan a modszertani.konferencia@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ösztöndíjas keretszám: 40 fő.

A teljes pályázati felhívás megtalálható az alábbi hivatkozáson:

https://balassischolarship.kormany.hu/modszertani-konferencia-2023

További felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:

Sebők Melinda, nemzetközi oktatási referens (telefon: +36-1-458-3467)

E-mail: modszertani.konferencia@mfa.gov.hu

crossmenu